Karlslund, Carlslund, Undenäs

Bilder

 

 

Bilder

Bilderna kommer att läggas upp i olika kategorier. I nuläget finns inga bilder upplagda.

Karlslund, husbilder genom tiderna.

Människor och miljöer

Husets rum; posten/laboratoriet, köket, finsalen, arbetsrummet, biblioteket, pigkammaren, generalens rum, barnrummen, sovrummet, allrummet, balkongrummet

Skiss på huset

Tapetbilder

Fruktträd