Karlslund, Carlslund, Undenäs

Karta över området samt skisser av huset (fr 1970-talet)

 

 

Kartor över Vång 1:17

Vång 1:17 Undenäs

Häradskarta ur Länsstyrelsens arkiv Västra Götaland