Karlslund, Carlslund, Undenäs

Anteckning: Ägarlängden nedtecknades av föregående ägare med kompletteringar från skrifter med datum om affären och poststationen

Ägarlängd Karlslund

1850 köper Karl Johan Fogelin halva Erlagården och benämner det till Karlslund och låter bygga boningshus med förrådsflyglar.
18xx säljs Karlslund till J.G Larsson.
1861 22 februari, J.G Larsson säljer till J.Moberg
1865 19 mars, J.Moberg säljer till Carl August Moréus
1881 2 december, C.A. Moréus bo säljer till Anders Anderzon och hans broder Gustaf A. Torsberg
1892 6 oktober, Anders Anderzon dör och Gustaf A. säljer sin del till Johanna (Hanna, född Rosell) Anders änka med döttrarna Julia och Bertha. Affären i Undenäs "KARLSLUND" försäljs till nya ägare; A.Nydén, O.Jonsson och R.Johansson.
1917 14 juli, Hanna A. avlider och döttrarna Julia och Bertha blir ägare av fastigheten.
1920 1 augusti, Julia Persson överlåter sin andel av fastigheten till Robert Selfelt (son, född Persson)
1960 ? Robert Selfelt får lagfart på jordbruksfastigheten Vång 1:17.
1988 Robert Selfelts änka Gunvor (född Lindeman) blir ägare till ”Carlslund”.
199x Dottern Lillemor “Coco” Welin m. familj tar över Vång 1:17.
1998 22 mars, Maken Gustaf med barnen Elisabeth och Anders Welin tar över Vång 1:17.
2006 11 oktober, Rigmor och Henrik Beck-Friis köper fastigheten från fam Welin.

Affären KARLSLUND som låg i huset mittemot en av förrådsflyglarna ägdes och sköttes av husets ägare från 1850 intill 1892.

Posten inrymdes i Karlslunds affär från 15 februari 1861 intill 1930. Då flyttades Undenäs poststation in i boningshuset Karlslund och sköttes av Bertha intill 1960. Från 1960 intill 3 augusti 1990, nedläggning av poststationen, inrymdes den i Bemans villafastighet.

Namnet KARLSLUND kan första ägaren valt med anledning av sitt namn. Dock finns det militärhistoriska kartor från 1842 (not: Lantmäteriet; Karlsborg J243-54-1 Generalstabskartan) benämns området som CARLSLUND.